Kediler, günlük yaşamda belki de en çok rastlanan hayvanlardan biridir. Evlerde de beslenebilen kediler, kahve fallarında da sıklıkla çıkmaktadır. Ancak genel kapsamda kahve falında kedi çıkması olumlu olarak yorumlanmamaktadır. Çünkü hayvanların fallarda yorumlanmasında tabii özelliklerine dikkat edilmektedir. Kediler de nankör ve sinsi olmaları ile bilindikleri için fal yorumları da bu yönleri ağır basılarak yapılmaktadır.

Falda kedi çıkması insanların yakın arkadaş çevresine dikkat etmelerine yönelik olarak kendini gösteren bir yargıdır. Çünkü büyük bir ihtimalle fal sahiplerine oldukça yakın olan kişiler, onların yüzüne gülerek arkalarından iş çevirmektedir. Ya da bireylerin uzun süreli arkadaşlıkları hiç beklemedikleri bir nankörlük yüzünden sona erebilmektedir. Kedilerin karakteristik özelliklerine dayandırılarak yapılan bu yorumlardan korunmak için arkadaş seçimleri konusunda büyük özen göstermek şarttır. Ayrıca kediler sadece yakın arkadaş çevresindeki nankörlüğe de işaret etmemektedir. Aynı nankörlük bireylerin akrabalarından da gelebilmektedir. Bu neden yüzünden fal sahipleri her koşula karşın dikkatli olarak hareket etmelidir.

Falda Kedi Çıkması

Kahve falında kedi görmek, figürün fincanın tam olarak hangi kısmında oluşmuş olduğuna göre de yorumlanabilmektedir. Pek çok fal uzmanı kediyi nankörlük yerine maddi kayıplar şeklinde de yorumlayabilmektedir. Özellikle büyük işlere girmek konusunda acele eden fal sahipleri bu alanda dikkatli olmalıdır. Ya da fallarında kedi çıkan bireyler bir süre şans oyunlarına ara vermelidir. Fincanın en alt bölümüne yakın alanda görülen kedi belki de en kötü yorumlanan simgelerden biridir. Çünkü bu tip simgeler, fal sahiplerinin oldukça uzun zaman sıkıntı çekeceği anlamına gelmektedir.

Uzun sıkıntı süreçleri falda kedi görmek sonrasında %100 olarak yaşanmamaktadır. Çünkü bazı falcılar kedinin uzun süreli değil kısa süreli sıkıntılara işaret ettiğini söylemektedir. Üstelik sıkıntıların alışmasından sonra al sahiplerinin büyük bir refaha ereceği de yorumlama şekillerinden biridir. Yorumlar için kedilerin kaç tane olduğu ya da yanlarında başka simgelerin olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Aksi halde yorumlar eksik kalacağı için doğruluk payları da tam olmayacaktır. Bu da faldan beklenen sonucun alınmamasına neden olacaktır.