Horoz, kahve fallarında sıklıkla rastlanılan hayvan sembollerinden biridir. Falda horoz görmek temel olarak birkaç farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Ancak bu alanda en net sonuçlar, falın genel bütünün incelenmesi ve horozun yanında farklı hayvanların da bulunup bulunmamasına bağlıdır. Öncelikle kahve fallarında görünen horozların gerçek yaşamla eş değer bir anlamı bulunmaktadır. Horozlar geçmişten bu yana insanlara gün doğumlarını haber vermektedir. Fallarda çıkan horozlar da falcılar tarafından iyi haberlerin alınacağına yönelik yorumlanmaktadır.

Falda horoz görülmesi horozun kahve fincanının hangi kısmında göründüğüne göre de anlam kazanmaktadır. Özellikle bardağın ağız kısmına yakın bölgelerde bu figüre rastlanması olumlu olarak yorumlanmaktadır. Fal sahiplerinin fincanlarında bu gibi bir durum varsa oldukça yakın vakte kadar müjdeli bir habere alacakları söylenebilmektedir. Ancak alınacak olan haberin hangi alanda olduğu bilinmemektedir. Yine de bireyler iş hayatlarında ya da özel yaşamlarında alabilecekleri tüm haberlere karşın kendilerini hazırlıklı hissetmelidir.

Falda Horoz Görmenin Anlamı

Deneyimli falcılar falda horoz görülmesinin müjde verici bir haber olarak yorumlanması konusunda hemfikir olmaktadır. Horozların tam karanlık yerini aydınlığa bırakırken ötmeye başlaması falcıların bu alanda ortak bir görüşe sahip olmalarını sağlamaktadır. Böylece kahve falında horoz görünen kişilerin hayatlarında karanlık yani olumsuz olarak gördükleri durumlar müjdeli bir haber sayesinde giderilecektir. Sıkıntılardan kurtulmak olarak da yorumlanabilen horoz, maddi ya da manevi şekillerde de kendini gösterebilmektedir. Pek çok insan için iyi bir arkadaş pek çok insan için ise yüklü bir para, horozun temsil ettiği getirilerden biri olarak görülmektedir. Her şekilde fal sahipleri kendileri için olumlu olacak neticeler elde edeceklerdir.

Falcılar horozun romantik anlamlar içerdiğini de söyleyebilmektedir. Falda horoz sembolünün romantik anlamlar içerebilmesi için fincanın alt kısımlarında yer alması gerekmektedir. Pek çok falcı ise fal sahipleri bekarsa horuz figürünü romantik bir ilişki şeklinde yorumlamaktadır. Bunun yanı sıra falda horozun duruş şeklinin de önemi bulunmaktadır. Ötüş biçiminde ve güçlü olarak duran horozlar, fal sahiplerinin hayatlarında kararlı ve kendilerinden emin şekilde ilerleyeceklerini gösteren bir delildir.